Πελάτες

Βασικό μέλημά μας στην InstaPen είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας. Για αυτό τον λόγο οι πληρωμές και οι παραγγελίες στην πλατφόρμα γίνονται μόνο μέσω του PayPal. Δεν είναι απαραίτητο να διαθέτεις λογαριασμό PayPal, μπορείς να πληρώσεις μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Μόλις ολοκληρωθεί η αγορά σου, θα μπορείς στο προφίλ σου να ελέγχεις την κατάσταση της παραγγελίας σου, η οποία θα έχει ανατεθεί στον writer που έχεις επιλέξει. Παράλληλα, θα λάβεις και ένα email με την επιβεβαίωση της αγοράς.

Για λόγους ασφαλείας, όλες οι συναλλαγές γίνονται μέσω PayPal, ώστε η InstaPen να μην έχει πρόσβαση στα προσωπικά σου στοιχεία (όνομα, αριθμός κάρτας, κ.λ.π.).

Εκπονητές

Βασική προϋπόθεση για να ενταχθεί ένας εκπονητής στην ομάδα της InstaPen είναι να διαθέτει λογαριασμό PayPal (Αν δεν έχεις λογαριασμό, μπορείς εύκολα και δωρεάν να ανοίξεις στο PayPal.com). Δεν υπάρχει η δυνατότητα συναλλαγών με άλλον τρόπο, για λόγους ασφαλείας.

Η πληρωμή σου από την InstaPen εμφανίζεται στο PayPal Balance σου και είναι διαθέσιμο για να κάνεις αγορές ή να μεταφέρεις τα χρήματα στον προσωπικό σου λογαριασμό τραπέζης. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση του 100% της εργασίας και την παράδοσή της στον πελάτη.

Οι πληρωμές πραγματοποιούνται αυτόματα από το αρμόδιο τμήμα της InstaPen. Για να πληρωθείς για κάθε παραγγελία που έχεις αναλάβει θα πρέπει:

  • Η παράδοση της παραγγελίας να γίνεις εντός του χρονικού πλαισίου που έχει οριστεί από τον πελάτη.
  • Να μην υπάρχει ποσοστό λογοκλοπής, μεγαλύτερο από τα εκάστοτε επιτρεπτά ακαδημαϊκά όρια
  • Η εργασία να είναι δομημένη σύμφωνα με τις απαιτήσεις πελάτη. Τυχόν άλλες διορθώσεις, προσθήκες που δεν έχουν προσυμφωνηθεί, χρεώνονται έξτρα με τη δημιουργία νέας παραγγελίας.

Η InstaPen δεν κρατάει και δε θα ζητήσει ποτέ στοιχεία σχετικά με το λογαριασμό του PayPal σου.