Διασφαλίζουμε την ποιότητα με έλεγχο λογοκλοπής

Ένα σύνηθες πρόβλημα που μπορεί να αντιμετωπίσεις κατά τη διάρκεια της συγγραφής μιας εργασίας είναι η λογοκλοπή (Plagiarism) – η οικειοποίηση, δηλαδή, κειμένου από άλλες εργασίες/βιβλία/διαδίκτυο. Αυτό συμβαίνει όταν δε βάλεις τις σωστές παραπομπές (εντός κειμένου ή ως footnote) ή/και γίνει μη ορθή χρήση βιβλιογραφίας στο τέλος της εργασίας σου. Η αυτούσια (λέξη προς λέξη) χρήση κειμένου χωρίς αναφορά στον συγγραφέα, μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε μηδενισμό μιας εργασίας.

Η ομάδα της InstaPen ελέγχει, εφόσον το επιλέξεις κατά την ανάθεση της εργασίας σου στον εκπονητή της επιλογής σου, την κάθε εργασία (πτυχιακή, μεταπτυχιακή, διδακτορικό κτλ.) με απόλυτη προσοχή, ώστε να σου εξασφαλίσει μια εξ ολοκλήρου πρωτότυπη εργασία. Με το που ολοκληρωθεί η συγγραφή της εργασίας από τον εκπονητή, γίνεται έλεγχος για να αποφευχθεί τυχόν λογοκλοπή.

Υπάρχει ένα ποσοστό λογοκλοπής πάνω από το οποίο μια εργασία δεν γίνεται αποδεκτή. Στην InstaPen μπορείς να είσαι σίγουρος/η ότι η εργασία σου δεν θα ξεπεράσει ποτέ αυτό το ποσοστό. Ακόμα και αν είσαι εξοικειωμένος/η με τη συγγραφή εργασιών, ο έλεγχος λογοκλοπής της InstaPen είναι ένα πολύτιμο βοήθημα για να σιγουρευτείς για την αυθεντικότητα του κειμένου σου.

Καμία εργασία δεν αποτελείται μόνο από πρωτότυπο κείμενο ή παρουσιάζει μηδενικό ποσοστό λογοκλοπής. Ειδικά στις βιβλιογραφικές εργασίες, γίνεται εκτενής αναφορά σε άλλες εργασίες, επιστημονικά άρθρα, διαδικτυακές πηγές κτλ. Για αυτό τον λόγο, όλες οι σχολές ορίζουν ένα ποσοστό (20%) πάνω από το οποίο μια εργασία χρειάζεται διόρθωση ή απορρίπτεται. Στο ποσοστό αυτό, δεν προσμετρούνται οι παραπομπές εντός εισαγωγικών, μαθηματικοί πίνακες, βιβλιογραφικές αναφορές. Η τελική εργασία που θα λάβεις, από τον εκπονητή, θα είναι πρωτότυπη και μοναδική. Δε θα ξεπερνάει το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο λογοκλοπής, ώστε να μην απορριφθεί από τη σχολή σου.